Dạy Bơi Sải – Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước Học Bơi Cơ Bản (Video)

0
1012

Từng bước Học bơi Sải cơ bản

Theo Dạy bơi

>> Dạy Bơi Ếch – Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước Học Bơi Cơ Bản (Video)

>> Tham khảo mẫu kính bơi View (Nhật)

>> Tham khảo mẫu kính bơi Speedo (USA)