Dạy Bơi Ngửa – Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước Học Bơi Cơ Bản (Video)

0
2625

Từng bước Học bơi ngửa cơ bản

Theo Dạy bơi

>> Dạy Bơi Ếch – Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước Học Bơi Cơ Bản (Video)

>> Tham khảo mẫu kính bơi View (Nhật)

>> Tham khảo mẫu kính bơi Speedo (USA)